VTV - WATER AT HOME, BUT NOT WATER IN CANAL,BHARUCH

VTV - WATER AT HOME, BUT NOT WATER IN CANAL,BHARUCH 

 ભરૂચના વાગરા તાલુકાના ત્રાલસા કોઠી ગામને નર્મદા નહેરના નિર્માણ પછી એક પણ વખત પાણી નથી મળ્યું. કોરીકટ્ટ કેનાલ ઠેરઠેર તુટી ગઈ છે.